Издавање уверења о конституисању скупштине зграде и избору председника

Назив поступка: Издавање уверења о конституисању скупштине зграде и избору председника
Органозациона јединица: Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Шифра: V-42
Важење: 90 дана
Сврха: Евидентирање и добијање матичног броја у Републичком заводу за статистику и отварања рачуна у банци
Рок: 10 дана

Таксе

Назив Износ Жиро рачун Позив на број Модел Сврха Прималац
Градска административна такса 290.00 840-742241843-03 20-511 97 Градска административна такса Буџет Града Новог Сада

Документација

Шифра Назив Издавалац Напомена Документ
V-42 Захтев за издавање уверења о конституисању скупштине станара и избору председника Градска управа за урбанизам и стамбене послове Документ
Правни основ:

члан 162. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97, 31/01 и "Службени гласник РС" бр. 30/10) и члан 10. Одлуке о Градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 52/2008, 55/2009, 11/2010, 39/2010, 60/2010 и 69/13).

Напомена:
Опис поступка:

Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је три дана од дана пријема поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, доставља се обавештење о одбијању захтева.

Име и презиме Број телефона Електронска пошта Радно место Адреса
Синиша Николић 453-058 sinisa.nikolic@uprava.novisad.rs Помоћник начелника за стамбена питања Радничка улица број 2


Повратак на листу поступака