7. јули

Председник: 
Никола Бабић
Адреса: 
Нови Сад, Мише Димитријевића 74/а
Телефон: 
6364-263