Адице

Председник: 
Срђан Егић
Адреса: 
Нови Сад, Симе Шолаје 2а
Телефон: 
6506-755