Бегеч

Председник: 
Васа Филиповић
Адреса: 
Бегеч, Краља Петра I 31
Телефон: 
898-011