Братство Телеп

Председник: 
Милутин Радовић
Адреса: 
Нови Сад, Илариона Руварца 18/а
Телефон: 
6394-242