Детелинара

Председник: 
Велизар Лековић
Адреса: 
Нови Сад, Браће Поповић 4
Телефон: 
512-359