Гаврило Принцип

Председник: 
Радован Радојчић
Адреса: 
Нови Сад, Бул. Јована Дучића 3
Телефон: 
400-915