Југовићево

Председник: 
Љиљана Коковић
Адреса: 
Нови Сад, Тараса Шевченка 1
Телефон: 
512-310