Лиман

Председник: 
Марко Војновић
Адреса: 
Нови Сад, Драге Спасић 1
Телефон: 
455-098