Лиман III

Председник: 
Весна Филиповић
Адреса: 
Нови Сад, Народног фронта 46
Телефон: 
6365-280