Народни хероји

Председник: 
Милан Јарић
Адреса: 
Нови Сад, Мајевичка 2б
Телефон: 
6613-336