Никола Тесла – Телеп

Председник: 
Карољ Пете
Адреса: 
Нови Сад, Гери Кароља 5
Телефон: 
6394-296