Омладински Покрет

Председник: 
Марко Мирковић
Адреса: 
Нови Сад, Омладинског покрета 11
Телефон: 
444-826