Пејићеви салаши-Немановци

Председник: 
Љубомир Крстић
Адреса: 
Ченеј, Пејићеви салаши 33
Телефон: 
6414-121