Подбара

Председник: 
Сава Војновић
Адреса: 
Нови Сад, Косовска 41
Телефон: 
529-727