Руменка

Председник: 
Бранислав Поповић
Адреса: 
Руменка, Војвођанска 19
Телефон: 
6216-011