Сава Ковачевић

Председник: 
Југослав Секулић
Адреса: 
Нови Сад, Саве Ковачевића 15
Телефон: 
444-980