Слана бара

Председник: 
Ђорђе Керац
Адреса: 
Нови Сад, Ченејска 54
Телефон: 
6413-564