месне заједнице

Председник:
Весна Филиповић
Адреса:
Нови Сад, Народног фронта 46
Телефон:
6365-280
E-mail:
Председник:
Мирјана Нединић
Адреса:
Нови Сад, Јаношикова 1а
Телефон:
505-646
E-mail:
Председник:
Срђан Егић
Адреса:
Нови Сад, Симе Шолаје 2а
Телефон:
6506-755
E-mail:
Председник:
Марко Мирковић
Адреса:
Нови Сад, Омладинског покрета 11
Телефон:
444-826
E-mail:
Председник:
Мирко Сарић
Адреса:
Сремска Каменица, Трг краља Петра 1
Телефон:
462-984
E-mail:
Председник:
Киш Ђула
Адреса:
Будисава, Војвођанска 104
Телефон:
719-011
E-mail:
Председник:
Никола Врбашки
Адреса:
Иво Лоле Рибара 1а
Телефон:
821-050
E-mail:
Председник:
Биљана Миленковић
Адреса:
Нови Сад, Народног фронта 71
Телефон:
466-430
E-mail:
Председник:
Милутин Радовић
Адреса:
Нови Сад, Илариона Руварца 18/а
Телефон:
6394-242
E-mail:
Председник:
Љиљана Коковић
Адреса:
Нови Сад, Тараса Шевченка 1
Телефон:
512-310
E-mail:
Председник:
Југослав Секулић
Адреса:
Нови Сад, Саве Ковачевића 15
Телефон:
444-980
E-mail:
Председник:
Слободан Мацура
Адреса:
Нови Сад, Ј. Андрејевића 2а
Телефон:
6414-723
E-mail:

Pages