месне заједнице

Председник:
Миливој Николић
Адреса:
Нови Сад, Гогољева 1
Телефон:
543-119
E-mail:
Председник:
Радован Радојчић
Адреса:
Нови Сад, Бул. Јована Дучића 3
Телефон:
400-915
E-mail:
Председник:
Велизар Лековић
Адреса:
Нови Сад, Браће Поповић 4
Телефон:
512-359
E-mail:
Председник:
Сава Војновић
Адреса:
Нови Сад, Косовска 41
Телефон:
529-727
E-mail:
Председник:
Бела Курина
Адреса:
Нови Сад, Улица VIII бб
Телефон:
6520-152
E-mail:
Председник:
Вук Шошић
Адреса:
Стари Лединци, Вука Караџића 98
Телефон:
886-140
E-mail:
Председник:
Ана Возар
Адреса:
Кисач, Словачка 10
Телефон:
827-063
E-mail:
Председник:
Рајко Сибински
Адреса:
Ченеј, Вука Караџића 289
Телефон:
714-012
E-mail:

Pages