ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

Read me

Порез на имовину физичких лица - дежурни инспектор
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат
021/ 4871-765

Порез на имовину правних лица
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат
021/ 4871-760

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат
021/ 4871-762

Издавање пореских уверења
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат
021/4571-761

Захтеви за усаглашавања стања на пореским картицама, захтеви за повраћај
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат
021/ 4871-772

Предаја пореских пријава
Захтеви за издавања пореских уверења
Предаја осталих поднесака
Упит стања
Градска кућа, шалтер број 3, Трг слободе 1
021/ 480-7703

Адреса: 
Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат
Телефон: 
021/4871-751